Specialistisch

We voeren bij Diergeneeskundig centrum Alphen meerdere verrichtingen uit die speciale kennis vereisen, u vind ze hieronder.

Specialistisch

Kijkoperatie

Cardiologie

Endoscopie

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Operatie

Orthopedie

Dermatologie

Tandheelkunde