Titerbepaling

Het vaccineren van honden en katten is het onderwerp van een levendige discussie op internet en daarbuiten. Er begint steeds meer weerstand te komen tegen de ‘better safe than sorry’ mentaliteit die jarenlang bij veel dierenartsen heerste. Er gaan verhalen de ronde dat vaccineren slecht is, dat je huisdier er kanker en allerlei ziektes van kan krijgen, dat de ziektes waartegen we vaccineren helemaal niet voorkomen in Nederland en dat vaccineren dus eigenlijk alleen maar zakkenvullerij is van dierenartsen.

Deze opmerkingen komen natuurlijk niet van de gemiddelde huisdiereigenaar, maar van de diverse fora waar op enorm extremistische meningen worden geuit. Maar aangezien iedereen er wel eens mee in aanraking komt, of ongevraagd advies krijgt, is het belangrijk om goed in gesprek te blijven over vaccineren en de feiten en fabels die ermee samenhangen.

Onze filosofie is zoveel mogelijk bescherming en zo min mogelijk overvaccinatie.

Waar vaccineren we tegen?

Het klopt dat sommige ziektes waartegen we vaccineren, niet heel vaak voorkomen in

Nederland. Dit komt juist doordat er jarenlang gevaccineerd is en de populatie dus beschermd is. We zien ook regelmatig hoe gevaarlijk het kan zijn om niet gevaccineerd te zijn. Denk aan pups uit het Oostblok die naar Nederland komen, met parvo of hondenziekte maar ook recente uitbraken met kattenziekte in Nederland hebben weer aangegeven waarom het zo belangrijk is dat uw huisdier beschermd is. Bij deze uitbraken zijn namelijk jammer genoeg nogal wat huisdieren die niet voldoende gevaccineerd waren overleden. Bijvoorbeeld een ongevaccineerde pup die besmet raakt met parvovirus, gaat dood.

Een ziekte die nog wel vaak voorkomt is de ziekte van Weil, hiertegen vaccineren we de hond

jaarlijks met de leptospirose enting. Deze wordt onder andere verspreid door ratten in het oppervlaktewater ( slootjes en plassen)

Met het vaccineren maken we onderscheid tussen kernvaccinaties (die elke huisdier nodig heeft) en aanvullende vaccinaties (die onder bepaalde omstandigheden nodig zijn).

Kernvaccinaties voor de hond:

-Hondenziekte of Distemper

-Besmettelijke leverziekte of HCC

-Parvo

-Ziekte van Weil of Leptospirose

De bovenste drie zitten in de ‘cocktail’ enting, die in het ons vaccinatieschema eens per 3 jaar wordt gegeven. ( hiermee enten wij al veel genuanceerder dan sommige andere dierenartsen en proberen wij overvaccinatie zoveel mogelijk te voorkomen).

De ziekte van Weil is de enting die jaarlijks wordt gegeven. ( Het oude vaccin beschermde 10 maanden, het nieuwe Lepto 4 vaccin beschermt gelukkig nu 1 jaar, maar jammer genoeg nog niet langer dan dat)

Kernvaccinaties voor de kat:

-Kattenziekte of feline parvo: eens per 2 of 3 jaar

-Niesziekte (calici en FHV1): jaarlijks

Aanvullende vaccinaties voor uw huisdier:

Verplicht bij een bezoek aan het buitenland

-Hondsdolheid of Rabiës

In risicosituaties, of bij risicodieren, zoals kortsnuitige honden, of puppies

-Kennelhoest (Parainfluenza en Bordetella)

Niesziekte neusenting (Bordetella)

Hoe zit het met overvaccinatie? En wat is een titerbepaling?

 

Het huidige vaccinatieschema is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek en een internationale adviesraad. Hierbij is de onderzochte werkingsduur van de vaccins aangehouden. Dat wil zeggen dat uit onderzoek gebleken is dat dieren gevaccineerd met dat specifieke vaccin 3 jaar later niet ziek werden van een besmetting met de ziekte waartegen dat specifieke vaccin bescherming bood.

Aangezien er na die 3 jaar geen garantie op bescherming wordt gegeven door de fabrikant van het vaccin, kunnen we niet zomaar aannemen dat het dier dan beschermd dan wel onbeschermd is, we weten het niet.

Het vaccinatieschema wat wij nu hanteren is al een stuk genuanceerder dan gemiddeld, één keer per 3 jaar de grote cocktail en jaarlijks lepto. Wij hebben al lang geleden afstand genomen van de better safe than sorry mentaliteit, die bij andere dierenartsen nog wel heerst.

De laatste tijd is er enorm veel vooruitgang geboekt in het onderzoek naar beschermingsduur van vaccinaties. Dit gebeurt nu met titerbepalingen. Om uit te leggen wat dit inhoudt, moeten we even een klein stukje terug in wat er precies gebeurt in het lichaam met een vaccinatie.

Met een vaccinatie brengen we een verzwakte of dode versie van de ziekte in het lijf, het dier zal hier niet ziek van worden, maar het afweersysteem reageert wel op het vaccin met het aanmaken van antistoffen en speciale afweercellen. Die hoeveelheid antistoffen noemen we een titer, en die titer kunnen we meten. Bij een titerbepaling, onderzoeken we dus hoeveel antistoffen er in het bloed aanwezig zijn. En hoeveel bescherming er dus is voor een bepaalde ziekte.

Dit is een mooie manier om te onderzoeken of vaccinatie van een dier wel noodzakelijk is, of dat het nog even uitgesteld kan worden.

De titerbepaling die wij aanbieden is een zogenaamde serumneutralisatie test, dit is de meest betrouwbare test die er is. Voordeel van deze test ten opzichte van de veelgebruikte Vaccicheck, is dat bij deze test ook titers voor ziekte van Weil worden gemeten. En dat er een duidelijke waarde van de titer bepaalt wordt ( in tegenstelling tot de vaccicheck, waar met een kleuerenstaaltje de mate van grijs-heid van bolletje van de test gemaakt moet worden en onduidelijk is hoe grijs het bolletje moet zijn voor een goede bescherming)

Als u voor het vaccineren van uw huisdier gebruik wilt maken van een titerbepaling, zult u een afspraak moeten maken op de praktijk voor bloedafname. De titers worden in het lab onderzocht en zodra we de uitslag hebben, maakt u een nieuwe afspraak voor de vaccinatie op maat.

Nut van een titerbepaling

 

Een titerbepaling is een prachtige manier om op maat te vaccineren per dier. Het is echter wel belangrijk dat u de huidige beperkingen hiervan kent.

Met de titerbepaling kunnen we per ziekte zien of het noodzakelijk is om te vaccineren. Maar op dit moment hebben we nog niet tegen alle ziektes een los vaccin. We kunnen dus niet zelf een cocktail samenstellen precies naar aanleiding van wat uw huisdier nodig heeft.

De mogelijkheden die we hebben zijn:

-Ziektevan Weil/ Parvo combinatie

-Distemper en Parvo combinatie

-Distemper, HCC en Parvo

Voor katten hebben we:

-Combinatie Calici en FHV1

-Combinatie kattenziekte, Calici en FHV1

U moet niet verwachten dat u door het doen van een titerbepaling niet meer hoeft te vaccineren.

Zeker in het geval van de ziekte van Weil blijkt in de praktijk dat de titers na een jaar flink gezakt zijn en dat het nodig is om jaarlijks te blijven vaccineren. Besef dan goed dat u met hogere kosten zit bij het doen van een titerbepaling ( ten opzichte van gewoon jaarlijks vaccineren), u betaalt immers voor de test en daarna alsnog voor een vaccinatie indien (en dat zal meestal zo zijn) nodig.

 

Bijwerkingen van vaccinaties

 

Bijwerkingen van vaccinaties zijn zeldzaam. In het Verenigd Koninkrijk is uit onderzoek gebleken dat op elke 10.000 dieren, bij 38 dieren een bijwerking voorkwam. Het grootste gedeelte van deze bijwerkingen waren lokale zwelling op de injectieplaats (welke na enkele dagen verdween), ontstekingsreacties (door het per ongeluk inbrengen van bacteriën bij de injectie) en overgevoeligheidsreactie (allergische reacties). Er wordt wel vaak geroepen dat je hond kanker krijgt van een vaccinatie, maar dat ligt dus een stuk genuanceerder. Vaccineren gebeurt ook bij kinderen en naar de veiligheid van vaccins wordt uitgebreid onderzoek gedaan.

Bij katten is bekend dat in zeldzame gevallen, en met name als de rabiës vaccinatie voor honden aan de kat wordt toegediend, tumoren kunnen ontstaan op de injectieplaats. De vaccinaties die wij gebruiken minimaliseren dit risico ( wij hebben een speciaal rabiës vaccin voor de kat die deze nadelen niet heeft).

Het is belangrijk te beseffen waar we het hier over hebben. Het zou een slecht idee zijn om een dier bescherming tegen dodelijke ziektes te ontzeggen uit angst voor zeer zeldzaam optredende bijwerkingen die vaak veel minder ernstig zijn dan de ziektes waar ze bescherming tegen bieden.

Tot slot

Hopelijk geeft bovenstaand verhaal iets meer duidelijkheid over het belang van vaccinatie en de huidige opties om dit op maat per dier te doen. Wij nodigen u uit om met alle vragen, opmerkingen of suggesties naar de praktijk te komen zodat we met elkaar alle huisdieren de beste zorg kunnen verlenen.

De beste zorg voor uw huisdier